Τοπογραφικές Μελέτες

Οι τοπογραφικές μελέτες εκπονούνται από το γραφείο μας, αφενός με φωτογραμμετρικές μεθόδους από Μη Επανδρωμένα Αεροκάφη (UAV) και αφετέρου με κλασικές επίγειες τοπογραφικές μεθόδους.

Παρέχουμε τεχνογνωσία που βασίζεται σε μια εμπειρία 20 και πλέον ετών σε τοπογραφικές μελέτες, με πλήθος εφαρμογών, στοχεύοντας στην ταχύτητα, την ακρίβεια και τη συνέπεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 1. Τοπογραφικές αποτυπώσεις για:
  • οδοποιίες
  • έργα ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα
  • πολεοδομικές μελέτες και
  • υδραυλικά, κτιριακά και λιμενικά έργα
 2. Τοπογραφικά διαγράμματα καθορισμού Ορίων Αιγιαλού και Παραλίας
 3. Εφαρμογές μελετών και χαράξεις
 4. Τοπογραφικά διαγράμματα ιδιοκτησιών εντός/εκτός σχεδίου για:
  • σύνταξη συμβολαίου
  • έκδοση άδειας οικοδομής
  • κατάτμηση
  • έκδοση πράξης χαρακτηρισμού από το δασαρχείο
  • πράξη εφαρμογής και αναλογισμού κ.α.

Τα υπόβαθρα των τοπογραφικών μελετών παραδίδονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις του πελάτη.