Σύμβουλοι σε Τεχνικά Έργα

Η ομάδα μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την ορθή λήψη αποφάσεων των πελατών μας σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν έργα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα όπως έργα ανάπτυξης για αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, μελέτες οδοποιίας, ακίνητα, κτλ.

Η πολυετή εμπειρία μας δίνει τη δυνατότητα παροχής συμβουλών σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων:

 • Αποφάσεις προσβασιμότητας σε μεγάλα έργα
 • Έλεγχο παλαιότερων μελετών
 • Έλεγχο ορθής εφαρμογής εγκεκριμένων μελετών
 • Τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
 • Ιδιοκτησιακές διενέξεις
 • Αγορές ακινήτων

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες:

 • Εκτενείς συζητήσεις με τους πελάτες μας
 • Προσδιορισμό των ζητούμενων
 • Αποτύπωση των τεχνικών δεδομένων
 • Συμφωνία χρονοδιαγραμμάτων
 • Πρόταση καταλληλότερης λύσης
 • Υπολογισμό κόστους υπηρεσιών και ανάληψης έργου
 • Υπογραφή σύμβασης
 • Μελέτη και εκτέλεση των συμφωνηθέντων