Παρακολούθηση Τεχνικών Έργων

Η εταιρείας μας αναλαμβάνει την παρακολούθηση τεχνικών έργων και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης κατά την κατασκευή του έργου αλλά και μετά την ολοκλήρωση αυτού.

Κατά την Κατασκευή του Έργου Αναλαμβάνουμε:

  • Εργασίες αποτύπωσης της αρχικής κατάστασης.
  • Χάραξη κάθε είδους κατασκευής με την αναγκαία ακρίβεια.
  • Παραγωγή πίνακα επιμετρήσεων/χωματουργικών.

Μετά την Κατασκευή Αναλαμβάνουμε:

  • Δημιουργία σχεδίων “ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ (AS-BUILT)”.

Η αξία της υπηρεσίας παρακολούθησης τεχνικών έργων για τον πελάτη είναι υψηλή καθώς επιβεβαιώνει την ορθή εφαρμογή της μελέτης.