Μελέτες Οδοποιίας

Το γραφείο μας εκπονεί μελέτες οδοποιίας τα τελευταία 20 χρόνια σε πλήθος έργων στον ελλαδικό χώρο.  Συγκεκριμένα τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε εστιάσει και διεκπεραιώσει μελέτες που σχετίζονται με έργα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουμε εξελιχθεί ακολουθώντας  τις νέες τεχνολογίες με γνώμονα την ποιότητα και την ταχύτητα στην παράδοση των ζητούμενων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Μελέτες πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιίας για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όπως Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα,
  • Χαράξεις οδικών αξόνων και κόμβων,
  • Μελέτες βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδών.

Οι μελέτες οδοποιίας εναρμονίζονται με τις εκάστοτε προδιαγραφές σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του έργου και των πελατών.

Ορθοφωτοχάρτης με απόδοση και με μελέτη οδοποιίας