Αεροφωτογραφίσεις

Το γραφείο μας αναλαμβάνει αεροφωτογραφίσεις με τη χρήση τελευταίας τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Η Topographers είναι από τις πρώτες εταιρείες που ασχολήθηκε με την εναέρια φωτογράφηση από το 2012 με τη χρήση αυτοσχέδιων drone.

Ο εξοπλισμός μας ανανεώνεται διαρκώς με γνώμονα την παροχή της ταχύτερης και υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό οι αεροφωτογραφίσεις γίνονται με τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων πολυκοπτέρων – Drones για μικρότερες περιοχές κάλυψης καθώς και fixed-wing (WingtraOne gen II) UAV για την κάλυψη πολύ μεγάλων περιοχών και έργων.

Οι πτήσεις γίνονται είτε από τον χειριστή μέσω της τηλεκατεύθυνσης, είτε αυτόνομα με προγραμματισμό της πτήσης μέσω Η/Υ. Επιπλέον εκτελούνται με κανόνες υψίστης ασφαλείας από έμπειρους χειριστές που κατέχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για χειριστές drones.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Μελέτες τεχνικών έργων 
  • Παρακολούθηση προόδου τεχνικών έργων
  • Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων 
  • Αρχιτεκτονικές μελέτες για την αναπαλαίωση και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και παραδοσιακών οικισμών
  • Επισκόπηση απρόσιτων περιοχών όπως λατομεία, εδαφικές κατακρημνίσεις, εδάφη καλυμμένα με νερά κ.α.  
  • Επισκόπηση αντικειμένων όπως πυλώνες υψηλής τάσης, πτερύγια ανεμογεννητριών, υψικαμίνους κ.α.
  • Παρουσιάσεις ακινήτων – ξενοδοχειακών μονάδων-real estate 
Μελέτες τεχνικών έργων
Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός