Υπηρεσίες

Εναέρια χαρτογράφηση

Η Topographers αναλαμβάνει τη φωτογραμμετρική αποτύπωση με χρήση drones για την παραγωγή oρθοφωτοχαρτών και τρισδιάστατων μοντέλων για διάφορα έργα. Ορθοφωτοχάρτης...

Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτες Οδοποιίας

Το γραφείο μας εκπονεί μελέτες οδοποιίας τα τελευταία 20 χρόνια σε πλήθος έργων στον ελλαδικό χώρο.  Συγκεκριμένα τα τελευταία 10...

Διαβάστε Περισσότερα

Τοπογραφικές Μελέτες

Οι τοπογραφικές μελέτες εκπονούνται από το γραφείο μας, αφενός με φωτογραμμετρικές μεθόδους από Μη Επανδρωμένα Αεροκάφη (UAV) και αφετέρου με...

Διαβάστε Περισσότερα

Σύμβουλοι σε Τεχνικά Έργα

Η ομάδα μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την ορθή λήψη αποφάσεων των πελατών μας σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν...

Διαβάστε Περισσότερα

Αεροφωτογραφίσεις

Το γραφείο μας αναλαμβάνει αεροφωτογραφίσεις με τη χρήση τελευταίας τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας....

Διαβάστε Περισσότερα

Παρακολούθηση Τεχνικών Έργων

Η εταιρείας μας αναλαμβάνει την παρακολούθηση τεχνικών έργων και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης κατά την κατασκευή του έργου αλλά και μετά...

Διαβάστε Περισσότερα