Η Ιστορία μας

Σήμερα

Η ομάδα μας συνεχώς αυξάνει την εμπειρία της ακολουθώντας τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τις τάσεις της εποχής.

Είμαστε Πιστοποιημένοι Χειριστές UAV  – EASA  – Επίπεδα Α1/Α2/Α3.

Ο εξοπλισμός μας εκσυγχρονίζεται διαρκώς και ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και στις τεχνικές ανάγκες των έργων των πελατών μας.

Στο ιστορικό μας έχουμε καταγράψει πληθώρα συμμετοχών σε σημαντικά έργα στην Ελλάδα και έχουμε συνεργαστεί με σημαντικούς πελάτες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

2017 Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Από το έτος αυτό προστίθενται στην εμπειρία μας οι μελέτες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών πάρκων στον Ελλαδικό χώρο.

2010 UAV’s

Μετά από εκτενή μελέτη και δοκιμές, τη χρονιά αυτή ξεκινά συστηματικά η χρήση μη επανδρωμένων εναέριων μέσων UAV για την πραγματοποίηση αεροφωτογραφήσεων με σκοπό την εναέρια χαρτογράφηση.

Επικεντρωνόμαστε στη χρήση UAV για ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών, όπως:

  • Ανάπτυξη αιολικών πάρκων και μεγάλων τεχνικών έργων.
  • Λεπτομερής αποτύπωση όψεων περίτεχνων κτηρίων και αρχαιολογικών μνημείων και ανασκαφών σε ορθοφωτοχάρτες μεγάλης κλίμακας.
  • Αποτύπωση δυσπρόσιτων ή ακόμα και υψηλής επικινδυνότητας περιοχών.
  • Παρακολούθηση της προόδου τεχνικών έργων.
  • Αποτύπωση μεγάλων εκτάσεων.

2004 Αιολικά Πάρκα

Ξεκινά η συνεργασία με μεγάλες εταιρείας ανάπτυξης αιολικών πάρκων και η υποστήριξη σχετικών εργοταξίων με επίγεια μέσα.

2001

Το τεχνικό γραφείο Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ – Κ. ΠΑΤΙΛΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο Topographers  ιδρύεται το 2001.

Η ατομική εμπειρία του Κώστα Πατιλοκωστόπουλου και του Δημήτριου Στασινού σε μελέτες οδοποιίας και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων αποτελεί το θεμέλιο της συνεργασίας.

Το πελατολόγιο περιλαμβάνει το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα και η δραστηριότητα περιλαμβάνει:

  • Τοπογραφικές και Συγκοινωνιακές μελέτες.
  • Παρακολούθηση τεχνικών έργων.
  • Παροχή τεχνικών συμβουλών σε έργα υποδομής.
  • Yποστήριξη real estate