Όψεις Κτιρίου στη Σύρο

Σκοπός Έργου

  • Χρήση ορθομωσαϊκού για την αποτύπωση κτιρίου νεοκλασικής αρχιτεκτονικής
  • Δημιουργία όψεων κτιρίου με χρήση αεροφωτογραφιών.

Η δημιουργία όψεων με χρήση αεροφωτογραφιών ή / και επίγειων φωτογραφιών παρέχει μεγάλη ευκολία και ταχύτητα στη μετέπειτα σχεδίαση και μεγάλη λεπτομέρεια και ακρίβεια στο τελικό σχέδιο. Η χρήση ορθομωσαϊκού για την αποτύπωση κτιρίων νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, με περίτεχνες όψεις, αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για την ακριβή γεωμετρική τεκμηρίωση πολύπλοκων στοιχείων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

Τεχνικά Δεδομένα

  • Ακρίβεια ορθοφωτοχάρτη: 1-2 εκ.
  • Ανάλυση ορθοφωτοχάρτη (μέγεθος pixel): 2-5 χιλ.
  • Αεροφωτογραφίες: 300 ανά κτίριο
  • Έκταση Περιοχής: 3 κτίρια, 3 όψεις ανά κτίριο