Φωτογραμμετρική Αποτύπωση Φραγκικού Κάστρου

Σκοπός Έργου

  • Εναέρια φωτογράφηση φραγκικού κάστρου σε λόφο με βυζαντινές εκκλησίες και κτίρια εντός αυτού.
  • Δημιουργία ορθοφωτοχάρτη.
  • Δημιουργία μοντέλου εδάφους
  • Ανάδειξη του χώρου.
  • Παραγωγή τρισδιάστατου μοντέλου.

Τεχνικά Δεδομένα

  • Ακρίβεια ορθοφωτοχάρτη: 3 εκ.
  • Ανάλυση ορθοφωτοχάρτη (μέγεθος pixel): 2 εκ
  • Αεροφωτογραφίες: 320
  • Έκταση Περιοχής: 30 στρέμματα