Φάρος Σύρου

Σκοπός Έργου

Για τη συντήρηση του Φάρου της Σύρου ήταν απαραίτητη η σύνταξη τεσσάρων ορθοφωτογραφιών όψεων.

Τεχνικά Δεδομένα

  • Ακρίβεια ορθοφωτοχάρτη: 4 χιλ.
  • Ανάλυση ορθοφωτοχάρτη (μέγεθος pixel): 2 χιλ.
  • Αεροφωτογραφίες: 500