Λατομείο Διονύσου: Φιλοξενία εκδήλωσης Red Bull X-Fighters

Σκοπός Έργου

Το Λατομείο Διονύσου φιλοξένησε το 2015 ένα μεγάλο event, το Red Bull X-Fighters. Για την προετοιμασία του χώρου, την τοποθέτηση ραμπών και 12.000 κυβικών χώματος προηγήθηκε:

  • Φωτογραμμετρική αποτύπωση με κατακόρυφες λήψεις και
  • Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου του χώρου

Τεχνικά Δεδομένα

  • Ακρίβεια ορθοφωτοχάρτη: 3 εκ.
  • Ανάλυση ορθοφωτοχάρτη (μέγεθος pixel): 2 εκ.
  • Αεροφωτογραφίες: 600
  • Έκταση Περιοχής: 15 στρέμματα