Κάστρο Μυστρά

Σκοπός Έργου

Για την αποκατάσταση 5 βυζαντινών κτηρίων περιμετρικά του παλατιού στο Μυστρά συντάξαμε κατόψεις και όψεις των κτηρίων αυτών.

Τεχνικά Δεδομένα

  • Ακρίβεια ορθοφωτοχαρτών: 5χιλ.
  • Ανάλυση ορθοφωτοχαρτών (μέγεθος pixel): 2 χιλ.
  • Αεροφωτογραφίες: 1000