Αιολικά Πάρκα στη Δεσφίνα

Τρία Αιολικά Πάρκα στη Δεσφίνα:  Πυραμίδα – Χελώνα, Κουρμούτσι – Καρδάρα, Σκοτωμένη – Βαθιά Γωνιά

Σκοπός Έργου

  • Φωτογραμμετρική αποτύπωση ζώνης μήκους 58χλμ και πλάτους 80 μέτρων με έντονο ανάγλυφο και δύσκολη πρόσβαση.
  • Σύνταξη μελέτης οδοποιίας συνολικού μήκους 58χλμ.
  • Μελέτη 35 πλατειών συναρμολόγησης ανεμογεννητριών σε τρία αιολικά πάρκα.

Τεχνικά Δεδομένα

  • Ακρίβεια ορθοφωτοχάρτη: 8 εκ.
  • Ανάλυση ορθοφωτοχάρτη (μέγεθος pixel): 5 εκ.
  • Αεροφωτογραφίες: 10.700
  • Έκταση Περιοχής: 4.500 στρέμματα 39χλμ. οδοποιίας μέχρι την είσοδο των αιολικών πάρκων και 19χλμ. εσωτερικής οδοποιίας.